چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق
تاریخ بارگذاری: 96/05/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 316 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 330 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 353 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 354 نفر
تاریخ درج: 96/02/26