چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
اقدامات لازم برای مبارزه با قاچاق
تاریخ بارگذاری: 96/04/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 177 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 200 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 198 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 207 نفر
تاریخ درج: 96/02/26