اخبار رسانه

همتراز با معیارهای جهانی در رادیو سلامت با ترویج بهداشت

مدير گروه سلامت اجتماعي راديو سلامت معتقد است اين راديو، با ترويج بهداشت و سلامت، تلاش كرده همتراز با معيارهاي جهاني در استمرار موفقيت و شادكامي شنوندگانش سهيم باشد.

ابراهيم صابرينژاد، مدير گروه سلامت اجتماعي راديو سلامت، در گفتوگو با خبرنگارراديو و تلويزيون خبرگزاري فارس، توجه به مباحث محيط زيستي و تاثيرات مثبت و منفي انسان برمحيط زيست پيرامونش را مهم ترين موضوعي ميداند كه درسال95 دراين گروه به آن پرداخته شدهاست و ميافزايد: به سمت احترام به حقوق شهروندي و محيط زيست و ترغيب به شهروند قانونمند شدن رفتيم وحتي در برنامههايي مانند«كارنامه» كه مروري بر اسناد بالادستي در حوزه سلامت است، برنامه «افق روشن» كه اقدامات انجام شده را مرور ميكند و برنامه «چشمانداز» كه نگاه پژوهشي به حوزه سلامت دارد.
صابري نژاد توجه به زنان در حوزههاي اجتماعي را از ديگر موارد برنامهسازي در اين گروه بر ميشمارد و آن را بخشي از مطالبهگري مخاطب و رسانه عنوان كرده ميگويد كه بخشي از كاهش آسيب هاي اجتماعي به باورمند كردن زنان جامعه مربوط ميشود و حتي ما اين موضوع را درسطح منافع ملي بررسي ميكنيم.
مدير گروه سلامت اجتماعي در ادامه با اشاره به برنامه «فصل پروانگي» كه مخاطب آن نوجوانان و خانوادههايشان هستند ميگويد: آشنايي نوجوانان با بدن خود، نحوه نگاه آنها به اطراف و دغدغههاي خانوادهها و نوجوانان براي پيشگيري از بروز التهابات دوران نوجواني و پاسخ به بسياري ازمشكلات اين دوران توانسته مخاطبان مناسبي در اين حوزه داشتهباشيم.
به گفته ابراهيم نژاد توليد برنامههايي مانند «رهاورد» كه وظيفه اطلاعرساني در حوزه سلامت اجتماعي را دارد و«نقطه سر خط» كه مخاطبان را به بهره گرفتن از نشاط روز تعطيل تشويق ميكند گام موثري در ارتقاي سلامت اجتماعي خواهد بود.

آمار بازدید خبر: 930

ارسال نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما ،پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.

  • توضیحات:
  • نام ونام خانوادگی:
    ایمیل:
  • کد امنیتی:

نظرات

آخرین خبر