جدول پخش

شبکه یک
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

هفت شهر عشق

تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب مجری : عبدالرضا امیر احمدی

 • شروع برنامه:00:02:10
 • پایان برنامه: 00:02:22
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:00:02:22
 • پایان برنامه: 00:52:22
 • طول برنامه:50 دقیقه

درجه یک

مدت : 50 دقیقه

 • شروع برنامه:00:52:22
 • پایان برنامه: 00:56:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:00:56:58
 • پایان برنامه: 01:13:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند ایرانگرد

تهیه کننده و راوی : جواد قارایی

 • شروع برنامه:01:13:40
 • پایان برنامه: 01:28:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:01:28:10
 • پایان برنامه: 02:39:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

مجموعه نون خ

تهیه کننده : مهدی فرجی کارگردان : سعید آقاخانی بازیگران : سعید آقاخانی - علی صادقی

 • شروع برنامه:02:39:32
 • پایان برنامه: 02:54:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:02:54:35
 • پایان برنامه: 03:38:52
 • طول برنامه:44 دقیقه

کهن ترین سرزمین

تهیه کننده و کارگردان : بهروز سبط رسول

 • شروع برنامه:03:38:52
 • پایان برنامه: 04:25:11
 • طول برنامه:46 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:25:11
 • پایان برنامه: 04:53:11
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایران دیاری برای تمام فصول

مدت : 28 دقیقه گیلان سرزمین ترنم باران قسمت دوم

 • شروع برنامه:04:53:11
 • پایان برنامه: 04:54:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:04:54:32
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 46 دقیقه زمان اذان صبح به افق تهران ساعت : 05:41:00 می باشد

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 05:45:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:02
 • پایان برنامه: 05:58:02
 • طول برنامه:13 دقیقه

تسبیح صبا

مدت : 13 دقیقه نماز جماعت صبح به امامت حجت الاسلام روحانی فر

 • شروع برنامه:05:58:02
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:11:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

مدت : 10 دقیقه دعا

 • شروع برنامه:06:11:16
 • پایان برنامه: 06:11:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:06:11:30
 • پایان برنامه: 06:54:24
 • طول برنامه:42 دقیقه

خشت بهشت

تهیه کننده : رامین فاروقی

 • شروع برنامه:06:54:24
 • پایان برنامه: 07:01:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:01:10
 • پایان برنامه: 07:43:27
 • طول برنامه:42 دقیقه

کهن ترین سرزمین

تهیه کننده و کارگردان : بهروز سبط رسول

 • شروع برنامه:07:43:27
 • پایان برنامه: 07:45:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:07:45:34
 • پایان برنامه: 08:01:49
 • طول برنامه:16 دقیقه

ایرانگرد

تهیه کننده و راوی : جواد قارایی

 • شروع برنامه:08:01:49
 • پایان برنامه: 08:06:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:06:17
 • پایان برنامه: 08:44:34
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند هفت شهر عشق

تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب مجری : عبدالرضا امیر احمدی

 • شروع برنامه:08:44:34
 • پایان برنامه: 08:45:21
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:45:21
 • پایان برنامه: 08:49:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ رونق اقتصادی

مدت : 4 دقیقه رونق اقتصاد

 • شروع برنامه:08:49:22
 • پایان برنامه: 08:54:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:08:54:17
 • پایان برنامه: 08:59:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیانات نوروزی مقام معظم رهبری

مدت : 5 دقیقه بیانات نوروزی مقام معظم رهبری سال 1398

 • شروع برنامه:08:59:28
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار صبحگاهی

مدت : 25 دقیقه

 • شروع برنامه:09:25:10
 • پایان برنامه: 09:32:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:09:32:23
 • پایان برنامه: 09:57:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

اقبال تی وی

تهیه کننده : علی هنرور

 • شروع برنامه:09:57:23
 • پایان برنامه: 10:01:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:01:46
 • پایان برنامه: 10:43:41
 • طول برنامه:41 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:10:43:41
 • پایان برنامه: 10:57:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:10:57:20
 • پایان برنامه: 12:09:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

مجموعه نون خ

تهیه کننده : مهدی فرجی کارگردان : سعید آقاخانی بازیگران : سعید آقاخانی - علی صادقی

 • شروع برنامه:12:09:42
 • پایان برنامه: 12:19:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:19:24
 • پایان برنامه: 12:41:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

بدون روتوش

تهیه کننده : فاضلیان

 • شروع برنامه:12:41:12
 • پایان برنامه: 12:43:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:43:06
 • پایان برنامه: 12:56:16
 • طول برنامه:13 دقیقه

راهیان نور

تهیه کننده : آقای پور حسن

 • شروع برنامه:12:56:16
 • پایان برنامه: 12:56:24
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:12:56:24
 • پایان برنامه: 13:04:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

آفتاب شرقی

تهیه کننده : سعید عباسی

 • شروع برنامه:13:04:48
 • پایان برنامه: 13:05:31
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:05:31
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاف تا قبله

تلاوت قران کریم تیک تاک اذان

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:15:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به وقت تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم موذن زاده

 • شروع برنامه:13:15:41
 • پایان برنامه: 13:22:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاف تا قبله

نماز جماعت ظهر

 • شروع برنامه:13:22:27
 • پایان برنامه: 13:24:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:13:24:55
 • پایان برنامه: 13:45:46
 • طول برنامه:20 دقیقه

راهداری

تهیه کننده : عابدی مجری : میلاد شیران

 • شروع برنامه:13:45:46
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار نیمروزی

مدت : 35 دقیقه

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 14:42:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:14:42:42
 • پایان برنامه: 15:55:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

مجموعه نون خ

تهیه کننده : مهدی فرجی کارگردان : سعید آقاخانی بازیگران : سعید آقاخانی - علی صادقی

 • شروع برنامه:15:55:10
 • پایان برنامه: 16:04:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:16:04:55
 • پایان برنامه: 18:09:37
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی نبرد بزرگ

مدت : 125 دقیقه به دستور امپراطور جومونگ محافظت از قلعه ای تاریخی تشدید می شود اما ....

 • شروع برنامه:18:09:37
 • پایان برنامه: 18:09:50
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:18:09:50
 • پایان برنامه: 18:49:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

کهن ترین سرزمین

تهیه کننده و کارگردان : بهروز سبط رسول

 • شروع برنامه:18:49:50
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار عصرگاهی

مدت : 10 دقیقه

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:19:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:19:20
 • پایان برنامه: 19:34:39
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساعت صفر

مدت : 15 دقیقه هلال احمر

 • شروع برنامه:19:34:39
 • پایان برنامه: 19:35:22
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:35:22
 • پایان برنامه: 19:36:00
 • طول برنامه:

قاف تا قبله

تیک تاک اذان

 • شروع برنامه:19:36:00
 • پایان برنامه: 19:40:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق تهران

مدت : 5 دقیقه موذن : مرحوم غلوش

 • شروع برنامه:19:40:54
 • پایان برنامه: 19:54:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:19:54:06
 • پایان برنامه: 20:46:20
 • طول برنامه:52 دقیقه

دستپخت

تهیه کننده و کارگردان : سید وحید حسینی

 • شروع برنامه:20:46:20
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:45:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

اخبار شبانگاهی

مدت : 46 دقیقه

 • شروع برنامه:21:45:32
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:05:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

مجموعه نون خ

تهیه کننده : مهدی فرجی کارگردان : سعید آقاخانی بازیگران : سعید آقاخانی - علی صادقی

 • شروع برنامه:23:05:55
 • پایان برنامه: 23:06:54
 • طول برنامه:

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:06:54
 • پایان برنامه: 23:16:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

فانوس دریایی

مدت : 10 دقیقه بخش مشارکت

 • شروع برنامه:23:16:54
 • پایان برنامه: 23:28:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه

پیامک شبکه یک سیما : 300001 شبکه یک شبکه هر ایرانی WWW.TV1 .IR

 • شروع برنامه:23:28:15
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

هفت شهر عشق

تهیه کننده و کارگردان : سعید ابوطالب مجری : عبدالرضا امیر احمدی